In Geen categorie

Op 27 januari a.s. gaan in heel Nederland 14.000 enthousiaste collectanten op pad om geld in te zamelen voor mensen met een hersenaandoening.

Eén op de vier Nederlanders wordt in z’n leven getroffen door een hersenziekte zoals beroerte, depressie, dementie, parkinson of een hersentumor. Ook jonge kinderen blijven niet gespaard van hersenziekten. Nog steeds ontbreekt de kennis om deze hersenaandoeningen beter behandelbaar en geneesbaar te maken. Hersenaandoeningen hebben vaak zeer ingrijpende gevolgen voor het totale functioneren. Als er iets mis gaat in de hersenen kunnen vitale lichaamsfuncties falen, wordt het denkvermogen aangetast, worden bewegingen gestoord of kan het karakter veranderen.

Directeur Peter Schoof: "Wij willen actief bijdragen aan gezonde hersenen in Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek binnen niet al te lange tijd voor doorbraken gaat zorgen, die leiden tot genezing van hersenziekten. Een beter begrip van hersenen en hersenaandoeningen kan leiden tot betere diagnoses en behandelingen. Dat biedt hoop voor de toekomst. Daarom vindt de Hersenstichting het zo belangrijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Iedereen kan ons helpen die doorbraken mogelijk te maken".

De Hersenstichting wil tijdens deze collecte vooral aandacht besteden aan kinderen met een hersenziekte. Hersenaandoeningen hebben desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen. De Hersenstichting wil dat deze kinderen kunnen herstellen. Geld voor wetenschappelijk onderzoek is daarvoor hard nodig.

De Hersenstichting vraagt het publiek om de collectant niet in de kou te laten staan. Giften kunnen ook overgemaakt worden via www.hersenstichting.nl.