In Geen categorie

Op Oudejaarsdag is het jaarlijks een traditie, het afschieten van carbid. Maar voordat u carbid afschiet, heeft u een ontheffing nodig. De ontheffing moet beslist voor donderdag 1 november worden aangevraagd, anders is hij niet geldig. Een ontheffing kost 16,50 euro.Afschieten mag alleen tussen Oudejaarsdag 10.00 uur en Nieuwjaarsdag 02.00 uur. Het terrein waarop het afschieten plaatsvindt, moet buiten de bebouwde kom liggen. Ook moet het terrein op een afstand van tenminste 75 meter van woningen en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren liggen. Ook moet u een schriftelijke toestemming hebben van de eigenaar van het terrein. Deze toestemming moet u meesturen met de aanvraag om ontheffing.De gemeente bekijkt samen met de politie of het terrein geschikt is. Als dit het geval is, krijgt u een ontheffing. De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschieten van carbid. Ook zijn zij zelf aan­sprakelijk voor eventuele schade aan derden.

Bron: 112swf.nl