In Geen categorie

Maandag j.l. liepen er verdacht veel mensen met kruiwagens over de Tinholtstraat. Vol met hout, ijzer, verf en aluminium kwamen ca. 25 bewoners van deze straat bijeen om onder leiding van kunstenaar Wiggele Engelsma een beeld van afvalmateriaal te maken. Er werd door jong en oud vlijtig gewerkt aan een nieuwe kunstroute. Wilt u deze prachtige beelden aanschouwen dan kan dit tijdens de feestweek in de tuinen van de bewoners aan de Tinholtstraat.