In Geen categorie

Volgens onderwijssocioloog Jaap Dronkers krijgt Bogerman Koudum een 10 voor de onderwijsprestaties!

De cijfers die Dronkers heeft berekend, zijn een kwaliteitsoordeel op een schaal van 1 tot 10. Het geeft weer over hoeveel kennis en vaardigheden de op het eindexamen geslaagde leerlingen van de scholen beschikken. De cijfers die leerlingen halen op het centraal schriftelijk examen zijn dus de belangrijkste basis van dat oordeel.

Daaraan voegt Dronkers de verschillen tussen de cijfers voor school- en centraal examen en de toegevoegde waarde van de scholen toe als extra bonuspunten. De toegevoegde waarde zet de prestaties van leerlingen af tegen het advies dat zij kregen van de basisschool.

Het onderzoek staat in de Volkskrant van zaterdag 8 december. Op www.volkskrant.nl/scholen kunt u de uitleg en meer details lezen.