In Geen categorie

De bezuinigingen die nodig waren om de begroting van de bibliotheken in Nijefurd sluitend te krijgen, zijn in zijn geheel afgewenteld op de vestiging in Koudum. De bibliotheek is verkleind en de openingsuren zijn meer dan gehalveerd. Het was niet mogelijk om de vermindering van openingsuren evenredig over de vestigingen van Workum en Koudum te verdelen.

De huidige bibliotheek beslaat nog ongeveer 60% van het oppervlak dat voorheen beschikbaar was. De ruimte is voorzien van een glazen scheidingswand. Het resterende deel van de ruimte wordt nu door Scholengemeenschap Bogerman in gebruik genomen als Open Leercentrum. Ondanks de beperkte ruimte zijn de bestaande boekencollectie en alle overige functies van de bibliotheek gehandhaafd gebleven.

Gewijzigde openingstijden.

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen ook de openingstijden van Bibliotheek Koudum wijzigen. Op maandag is de bibliotheek voortaan gesloten.

Openingstijden Bibliotheek Koudum vanaf 24 augustus:

Woensdag 15.00 uur tot 18.00 uur

Vrijdag 15.00 uur tot 20.00 uur

Meer samenwerken.

Op dit moment zijn de bibliotheek en scholengemeenschap Bogerman Koudum op zoek naar creatieve manieren waarop de samenwerking tussen de bibliotheek en de school verder kan worden geïntensiveerd. De boekencollectie en natuurlijk ook de digitale databanken bieden een schat aan betrouwbare informatie die nog meer beschikbaar gesteld kan worden voor de scholieren en docenten. Ook zien de bibliotheek en Bogerman mogelijkheden om elkaar op gebied van leesbevordering, taalontwikkeling en mediawijsheid te versterken. Op deze manier heeft Bibliotheek Koudum ook buiten de reguliere openingsuren een functie binnen de school.