In Geen categorie

Op maandag 26 september j.l. was er in DE KLINK te Koudum bij de damclub een bijzondere gast op de wekelijkse damavond. Een van de leden, Gauke Bootsma uit Hindelopen, had deze avond een persoonlijke vriend meegenomen.

Nu gebeurt het wel vaker dat leden eens een gast meenemen, en om daar nu gelijk melding van te maken gaat ook wel wat ver.

Maar de gast waar we het hier over hebben was niemand minder dan de wel zeer bekende (beroemde) Reinier Paping.

Inderdaad; de winnaar van de bijzonder zware Elfstedentocht in 1963.

Deze avond speelde Paping een partijtje dammen tegen onze plaatsgenoot Otto Lageweg.

En in tegenstelling tot wat men gewoon is ging het in het “neipetear” niet over dammen maar over, u raad het al “schaatsenrijden”

Op de foto speelt Otto tegen Paping.

Foto makke troch Ulbe Postma.