In Geen categorie

Ieder jaar wordt in Koudum het Beantsje fan it Jier benoemd. Deze benoeming vindt plaats op basis van een stemming die wordt gehouden onder de Koudumer bevolking en wordt georganiseerd door Dorpsbelangen. De jury c.q. benoemingscommissie wordt gevormd door de redaktie van dorpskrant Bulte Nijs. Het Beantsje fan it Jier 2006 wordt bekend gemaakt op de Koudumer beantsjedei die gehouden wordt op vrijdag 7 juli 2006. Op het verkiezingsformulier dat met Bulte Nijs is verspreid, staat abusievelijk 8 juli vermeld.