In Geen categorie

De dames van de roeiploeg uit Koudum hebben in hun opvallend gekleurde bootje een goede indruk achtergelaten tijdens hun eerste deelname aan de jaarlijkse HT race. Bij de start was de “Murk” als eerste van hun groep van 10 sloepen de haven uit. In 3 uur en ruim 55 minuten roeiden ze, onder leiding van stuurvrouw en coach Reina Wieling, naar een 19e plek in een veld van 29. In totaal zijn er 130 sloepen gestart, een team gaf de strijd voortijdig op. Om in aanmerking te komen voor één van de tien prijzen bij de dames hadden ze 10 minuten eerder binnen moeten zijn. De uitslagenlijst bij de dames wordt gedomineerd door teams van de eilanden. Hun kennis van het Wad betaalde zich uit, zij roeiden de laatste kilometers vlak langs het Terschellinger strand waardoor ze minder tegenwerking van de stroming ondervonden. De eerst aankomende sloep was dit jaar een zeer snelle damessloep, zij deden de overtocht in 3 uur en 7 minuten, bijna net zo snel als de uiteindelijke winnaars bij de heren. De snelste mannen staken in 2 uur en 41 minuten over. De snelste roeiers gaan niet per definitie met de prijzen naar huis. Het winnende herenteam verzette bijna tweemaal zoveel werk als het snelste vrouwenteam, want de stroomlijn van de boot van deze mannen is minder goed. Deze weerstand, de C-waarde, is medebepalend voor de ranglijst. Het bepalen van de einduitslag is kennelijk daarom een heel gereken waar ze op Terschelling bijna anderhalve dag over doen, op zaterdagavond werd de uitslag in een bomvolle feesttent bekend gemaakt. De dames van Hindeloopen in de “Garuda II” zijn op de 6e plaats geeindigd. In het veld van 100 sloepen bij de heren vielen de Hylper mannen van “Ame Gijs” met plaats zestien net buiten de prijzen, de Workumer mannen van de “Brijbek” haalden een hele knappe tweede plaats.