In Geen categorie

Sietse van der Wal de koning te rijk

Om de tuinderij van Sietse van der Wal te bezoeken, zul je de brede Nieuweweg moeten verlaten en afdalen via het smalle pad. Je komt er het best te voet of met de fiets. De oude schuur waartegen je je fiets kan zetten, heeft, puur op karakter, de tand des tijds doorstaan. Binnen, waar de groenten in kisten uitgestald staan en afgewogen worden, is alles nog in de oorspronkelijke staat. Van vernieuwingsdrang is geen sprake. Zelfs de prijs van de groente is ondanks de Euro blijven stilstaan, zonder aan kwaliteit ingeleverd te hebben. Het is niet vreemd dat vogels graag onderdak zoeken in deze schuur. Dat op 29 mei de Koudumer beantsjes al volop bloeien is prachtig, maar eerst laat Sietse me in de schuur het nest van een winterkoning zien. Aan de zolder hangt, verborgen in de plooien van een oude jute zak, het kunstwerk. Door juist kleurgebruik zijn nest en jute nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Dat Sietze de koning te rijk is met deze hoge gast kun je aan zijn glimmende ogen zien. We bekijken daarna met voldoening de Koudumer beantsjes. Uit de kleine witte vlinderbloemige bloempjes groeien de beantsjes. Hoe dit precies gaat, vraagt sexuele voorlichting, waar niet iedereen aan toe is. Zonder deze kennis smaken de boontjes niet minder. Wel kijk je er met meer respect naar.

In de afleveringen van keurmeester is het kiemen, groeien en bloeien van de Koudumer beantsjes bij onze beide tuinders gevolgd. Het vakmanschap is, hoewel ze verschillend werken, bijzonder hoog. Welke plaats kan zich verheugen op zulke kwaliteitsproducten van eigen grond? Het is goed dat dit gevierd wordt op “Beantsjedei”, dit jaar op 7 juli a.s. Oogstfeesten worden wereldwijd gehouden, maar er is maar één plaats met een “Beantsjedei”. Daarin is Koudum bijzonder, zeg maar uniek.

Een keurmeester