In Geen categorie

Hoewel de weerprognose een sombere vooruitblik bood, viel het allemaal erg mee. Okay, het waaide vrij stevig met een windkracht 4/5, maar het was droog. In de loop van de dag meldde de zon zich zelfs, dus goede omstandigheden voor de schippers van de Beantsjerace 2008, vijf man en dat betekende een vooruitgang ten opzichte van de eerste editie, die van vorig jaar, toen vier pramen meededen. Men startte in goed overleg met de wedstrijdleiding, Theunis de Vries en Bertus Stallmann, om de drie minuten. Dit om te voorkomen dat er een enorme knoop zou komen in het veld ter hoogte van de onderdoorgang van de provinciale weg. Een marge die aan het einde van de rit zou worden verdisconteerd in de finaletijd. Vorig jaar moest men naar Gaastmeer, dit keer ging het naar Stavoren. En dat ging dan niet zoals men zou verwachten via de Koudumer Vaart en het Jan Broerskanaal naar de Morra en vervolgens naar Stavoren, maar via de Var naar de Fluessen om daarna koers te zetten naar het Zuidwesten. Dat betekende dus laveren van begin tot eind en zo bleek dat plaatsgenoot Henk de Vries, vorig jaar winnaar, kennelijk over de beste zeilkwaliteiten beschikt, want als vijfde gestart, op twaalf minuten van de eerste, kwam hij met ruime voorsprong als eerste in Stavoren aan. Daar moesten de mannen (en vrouwen) een zak boontjes afleveren bij café Max en twee gouden (…) stoeptegels halen bij de beste haringboer van Nederland, Doede Bleeker. Dat had alles te maken met het feit dat Bleeker onlangs het parkeerbeleid van de gemeente Nijefurd hekelde en met de opmerking kwam, dat ze in Koudum zeker gouden stoeptegels hebben. Een fraaie ludieke actie die de schippers tot geniale iedeeën bracht. Sommigen hadden specifieke hardlopers aan boord, anderen hadden een fiets meegebracht en er was zelfs eentje die iemand had ingehuurd om met de auto klaar te staan. De voorsprong van Henk de Vries op zijn grootste concurrenten Wiebe Haytema en Simon de Haan slonk onverwacht op de terugweg, toen men vol aan de wind kon varen, maar uiteindelijk was De Vries toch degene, die als eerste de Var weer in voer. Gestart om een paar minuten over half elf was hij even na half drie weer terug. Er moest natuurlijk nog even worden gerekend om de onderlinge verschillen bij de start in de uitslag door te berekenen, maar uiteindelijk kwam die als volgt tot stand: 1. Henk de Vries, Koudum, 4 uur, 3 minuten, 2. Simon de Haan, Delfzijl, 4 uur, 17 minuten, 50 seconden, 3. Wiebe Haytema, Koudum, 4 uur, 23 minuten, 4 seconden, 4. Douwe van der Velde, Koudum, 4 uur, 26 minuten, 13 seconden en 5. Klaas-Jan Koopmans, Bolsward, 4 uur, 27 minuten en 11 seconden. Geen ongelukken en een prachtige sportieve race, dat zijn de conclusies die alleen maar te trekken zijn. Volgend jaar dus maar weer en als het even kan met nog een paar pramen erbij! Ruim een uur na de finish kon het feest op het Frieslandplein beginnen. Daar werd de nieuwe Beantsjekeninginne bekend gemaakt: Anna Marije Bloem, als opvolgster van Jetty Wielinga. Vervolgens was er de huldiging van de nummers 1 tot en met 3 van de Beantsjerace, waarna om even na negen uur het nieuwe Beantsje fan it Jier onderdeel van het protocol werd. Na een zorgvuldige afweging door de redactie van Bulte Nijs en een aantal gedelegeerden van Dorpsbelangen kwam eruit dat Gerben Zwerver op grond van heel veel verdiensten die titel op zijn palmares mag bijschrijven. Beantsjedei 2008 werd, niet alleen door het achteraf prachtige weer, maar ook door de smakelijke ingrediënten weer een schitterend feest!

Foto’s Beantsjedei