In Geen categorie

Tijdens de Drijf In in de Koudumer haven, op de laatste dag van de in al zijn beperkingen geslaagde Koudumer Feestweek, is bekend gemaakt wie de 31e ‘Beantsje fan it jier’ geworden is. Die eer ging dit jaar naar Ulfert de Jong. De commissie, bestaande uit Koudumer ‘âld beantsjes’, koos met overtuiging voor Ulfert de Jong, die zich zijn hele leven heeft ingezet voor de Koudumer gemeenschap. Dit deed hij naast zijn werk als eigenaar van bouwbedrijf S.H. de Jong (30 jaar) en als eigenaar van winterberging De Jong (50 jaar).

Durk Grouwstra, voorzitter van Dorpsbelangen Koudum, was blij dat er dit jaar weer een uitreiking van het Koudumer Beantsje was. Het zorgt voor verbinding in het dorp en is een waardering voor mensen die zich belangeloos voor het dorp inzetten. Hij vertelde in het kort een paar steekwoorden over het nieuwe Beantsje, zodat het publiek al vast zou kunnen om wie het ging en maakte daarna de naam van Ulfert de Jong bekend.

De familie van Ulfert de Jong had geregeld dat hij met de boot aanwezig was in de Koudumer haven, zodat hij kon overstappen op het hoofdschip ‘Moeders angst’. Hier kreeg hij de bijbehorende onderscheidingen van de voorzitter van Dorpsbelangen Koudum. In zijn speech roemde Ulfert de Jong zijn vrouw die hem ook de tijd en ruimte gaf om maatschappelijk betrokken te zijn.

De 75-jarige Ulfert de Jong (1946) was vanaf zijn jonge jaren al maatschappelijk betrokken. Hij was voorzitter, bestuurslid en saxofonist van fanfare Nij Libben, oprichter en voorzitter van Bigband BBF75 (nu Bigband Friesland), bestuurslid van het Morra Muziek Festival, redactielid en voorzitter van de beheercommissie van Bulte Nijs. Hij doet werkzaamheden voor de kerk in de functies van koster en diaken, was raadslid en fractievoorzitter van het CDA voor Hemelumer Oldefurd, was chauffeur bij het inzamelen oud papier, regelde de kanovaartocht in de feestweek en is werkzaam voor de werkgroep Historisch Koudum. Verder heeft hij zich ingezet voor de totstandkoming van het Hampdenmonument ter nagedachtenis aan het neergestorte geallieerde vliegtuig in 1942 in Koudum en recentelijk het herstel van Boerd 1580 in de kerk. Oftewel: Ulfert de Jong was en is zeer maatschappelijk betrokken en ‘warber’, en de opsomming zal vast nog niet compleet zijn.

Na de uitreiking van het Beantsjespeldje (ontworpen en gemaakt door Koudumer goudsmid Petra van der Beek), de Beantsjetaart (gemaakt door Bakkerij De Vries, een bos bloemen (van Blom en Blêd) en de oorkonde (Boekhandel Muizelaar) werd er luid geapplaudisseerd voor Ulfert de Jong door het aanwezige publiek.

Dit jaar was de uitreiking in verband met corona niet, zoals gebruikelijk, bij de Koudumer Matinee, maar was in samenwerking met de Feestweekcommissie en de watersportvereniging uitgeweken naar een buitenlocatie tijdens de Drijf In in de Koudumer haven. Dit was een mooie plek om ook het Beantsje 2021 in het zonnetje te zetten, vooral omdat Ulfert de Jong jaren bij de Koudumer haven heeft gewoond naast zijn bouwbedrijf S.H. de Jong.