In Geen categorie

Woensdag 7 april om 16.00 uur is voor de baptisten gemeente Zuid-West Friesland een bijzonder moment. Die dag wordt de eerste paal in de grond geslagen voor het realiseren van een nieuw kerkgebouw.

Voor de gemeente is na een lange tijd van voorbereiding eindelijk het moment aangebroken waarop gebouwd zal worden aan een nieuw onderkomen voor de toekomst. Ongeveer tien jaar geleden kwam, mede door een gestage groei van de gemeente van 70 naar 120 leden, het verlangen om een nieuw kerkgebouw te realiseren. Decennia lang kerkte de gemeente in het kleine kerkje aan de Voorstraat te Stavoren. Langzamerhand werd deze te klein en moest er voor de diensten uitgeweken worden naar het MFC De Kaap in Stavoren, later naar het MFC De Klink te Koudum. Na een zoektocht werd uiteindelijk in Koudum een stuk grond aangekocht, waarop het kerkgebouw gebouwd kon worden. Na het afwikkelen van verschillende procedures kwam ongeveer twee jaar geleden groen licht om te kunnen bouwen. Er kwam een acceptabel plan voor de gemeente, dat haalbaar bleek te zijn. De offerbereidheid in de kleine gemeente van ongeveer 120 leden was en is groot en mede daardoor is het nu zover dat woensdag 7 april de eerste paal de grond in kan. Naar verwachting zal het gebouw eind oktober, begin november opgeleverd worden waarna nog een aantal zelfwerkzaamheden door de gemeente uitgevoerd moeten worden. Het verlangen is er om de kerst in het eigen nieuwe gebouw te kunnen vieren. Het is bijzonder dat in deze tijd van afstoten en sluiten van kerken een klein groepje mensen in geloof en vertrouwen op God samen willen bouwen aan de toekomst.

Canadian healthcare ventolin sales