In Geen categorie

Bakker Wouter van der Molen uit Koudum, voorheen van Bakkerij van derMolen, is bezig een boek te schrijven over het wel en wee van de bakkerij in Koudum in de periode 1969-2007. Wouter is in Ferwert opgegroeid, maar zijn familie kwam uit Koudum. In 1969 nam zijn vader in Koudum de bakkerij van Keuning over, voorheen de centrale bakkerij. “Het boek begint in de periode dat ik nog op de lagere school zat in Ferwert, waar we toen woonden, en ik mijn fascinatie van het bakkersvak van heit Hendrik van der Molen meekreeg.”

In het boek zal aandacht besteed worden aan de geschiedenis van de bakkerij en aan wie er allemaal gewoond en gewerkt hebben. Ook de vraag wanneer de bakkerij is opgericht, moet nog worden opgelost. Wouter is op zoek naar informatie, verhalen en wetenswaardigheden en ook foto’s zijn uiteraard van harte welkom. De foto is genomen in de centrale bakkerij, wie kan Wouter helpen aan de namen van deze mensen? Informatie: Hoofdstraat 11, 8723 BE Koudum. E-mailadres: molen.wy@12move.nl

Meer foto’s:

http://nostalgisch.koudum.nl/bedrijven/centralebakkerij-01.htm