In Geen categorie

U hebt het al eerder kunnen lezen op koudum.nl, op 3 juni van dit jaar namelijk. In de Noordoostelijke wand van het aquaduct heeft men destijds een spreuk aangebracht van Jac. P. Thijsse (1865-1945), de oprichter van Natuurmonumenten. Nu is die spreuk voor fietsers makkelijk te lezen, want ze kunnen zelfs even afstappen, maar voor nieuwsgierige automobilisten geldt natuurlijk een heel ander verhaal. Die kunnen niet even rigoureus afremmen of, erger nog, stoppen, want prachtige kop/staartbotsingen zouden het gevolg zijn. Daarom dames en heren automobilisten, blijft u rustig voortrazen, want wij schrijven hier voor uw veiligheid en die van anderen nog graag een keer die spreuk neer. Er staat “Al heel spoedig komen we nu aan een van de meest merkwaardige punten van de heele Friesche waterwereld, Galamadammen.”