In Geen categorie

Hielke Koopmans en Patrick Minkman hebben met hun metaaldetectoren de afgelopen jaren veel gezocht in Koudum en daarbij regelmatig interessante vondsten gedaan. Het vele graafwerk in het dorp, onder andere ten behoeve van dorpsvernieuwingsprojecten, was een unieke mogelijkheid voor verder onderzoek. Daarbij ging hun aandacht niet alleen uit naar metalen voorwerpen, maar ook naar aardewerk et cetera. Samen met Auke Bult uit Molkwerum, die veel ervaring heeft als amateur-archeoloog, hebben ze de vondsten gerubriceerd en van informatie voorzien. Het resultaat wordt vanaf 12 juli getoond in een bescheiden expositie in het nieuwe kerkelijke ontmoetingscentrum “Op e hichte” te Koudum. Het meest bijzondere stuk is een gouden ring uit de 18e eeuw.