In Geen categorie

Muziek maken is niet alleen mooi, maar heeft ook nog allerlei positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het de integratie bevordert, concentratie problemen vermindert en integratie bevordert. Bovendien werkt muziekles een verbetering van het sociaal gedrag, stimulering van de intelligentie en bevordering van schoolprestaties in de hand.

Kunstencentrum Atrium organiseert voor de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV) twee vrijblijvende proeflessen. De proeflessen vinden plaats in de week van 26 t/m 30 augustus en 2 t/m 6 september. In Koudum wordtop woensdag lesgegeven (tijdstip wordt in overleg met de docent bepaald) in de muziekschool – Singel 1.

AMV nieuwe Stijl

De cursus is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 4 en 5 van de basisschool, maar ook voor leerlingen uit groep 6 kan AMV nog veel te bieden hebben. Kunstencentrum Atrium maakt sinds een aantal jaren gebruik van een nieuwe stijl AMV. Op speelse wijze maken de kinderen kennis met de grondbeginselen van muziek. Het gevoel voor maat en ritme wordt ontwikkeld evenals dat voor gehoor en geheugen. Ritmisch en melodisch slagwerk is daarbij een hulpmiddel. Het aanbieden van de muziektheorie vindt zo speels mogelijk plaats. En natuurlijk wordt er veel gezongen. De kinderen krijgen de vernieuwde lesstof aangeboden op werkbladen die mee naar huis gaan in een map.

De kinderen krijgen in drie periodes van een half jaar een muziekinstrument mee naar huis. Dit is een aanvulling op de lessen. Zodat de kinderen thuis kunnen oefenen. Het zijn achtereenvolgens een cimbaal, een blokfluit en een keyboard. Hierdoor is de cursus nog afwisselender dan voorheen.

Meer informatie over de AMV- opleiding en aanmelden op www.atriumsneek.nl/amv of via 0515-431400.