In Geen categorie
Bij genoeg deelname organiseert de EHBO-vereniging van Koudum in januari 2012 een AED-cursus. Opgave en informatie bij Martje de Vries (secretaris), telefoon 0514522808 of martjedevries@solcon.

Het bestuur