In Geen categorie

Vijf organisaties bevolken het nieuwe gebouw: de Bibliotheek, Bogerman, Jeugd- en Jongerenwerk, de Muziekschool en RTN. Een belangrijk doel is om door samenwerking nog meer te kunnen presteren dan alleen. Daarom is een activiteitencommissie gevormd. Die zal zich vooral richten op het verder uitbouwen van de samenwerking. ‘‘Waar kunnen we elkaar ondersteunen en verder helpen?’ is voor deze commissie de belangrijkste vraag.