In
Wanneer:
27 oktober 2020 @ 20:00
2020-10-27T20:00:00+01:00
2020-10-27T20:15:00+01:00
Waar:
De Klink
Tinholtstraat 1

Het bestuur van Duurzaam Koudum wil de ledenvergadering in ieder geval benutten om met de leden en eventuele belangstellenden in gesprek te gaan over het gezamenlijke energiebedrijf VanOns.

 

Dinsdag 27 oktober 2020 Algemene Ledenvergadering Duurzaam Koudum.

In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus, is het verplicht jezelf vooraf aan te melden voor deze ALV (Graag uiterlijk voor 26 oktober)

Dit is mogelijk via een mailtje naainfo@duurzaam.koudum.nl

Voor de zekerheid kunt u de gezondheidscheck doen.

Agenda:

1. Opening om 20:00 uur

2. Vaststellen agenda

3. Mededelingen

4. Notulen 7e Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2019 (klik hier voor bijlage)

5. Bestuur van de coöperatie
Het bestuur stelt voor om Jeltsje Venema te benoemen als bestuurslid van Duurzaam  Koudum. De eerste termijn van de bestuursleden Age Flapper, Anske Schotanus en Chris Vessies zit er op; zij stellen zich herkiesbaar.

6. Vaststellen jaarverslag 2019 (klik hier voor bijlage)

7. Vaststellen financiële stukken 2019
Balans per 31-12-2019 en Winst- en Verliesrekening over 2019 (deze ontvangt u tijdens de vergadering)

Verslag van de kascommissie. Die bestaat uit Tom Leppink (2e keer) en Jurre Oosterhof. Maurits Hettinga is reserve.
Tom verlaat de commissie, Jurre blijft en Maurits schuift door naar de commissie.
Benoeming nieuw reservelid voor de kascommissie

Vaststellen van de jaarlijkse contributie. Het bestuur stelt voor de contributie niet aan te passen.

8Plannen 2020-2021 (we nodigen de leden uit om met ideeën te komen)

9. Rondvraag

10. Sluiting

20:45 uur Pauze

Het onderwerp na de pauze is: Energie Van Ons
Duurzaam Koudum - VanOns