In

Sinds 27 september 2018 is mevrouw mr. drs. Jannewietske de Vries burgemeester van Súdwest-Fryslân. Zij brengt op vrijdag 11 januari een bezoek aan Koudum.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft sinds 1 januari 2018 ruim 89.000 inwoners en bestaat uit 89 kernen. Een van de belangrijke kernen is Koudum en de nieuwe burgemeester wil graag kennismaken met ons dorp. Op de nieuwjaarsreceptie, dit jaar nog in Sneek, kondigde de burgemeester al aan dat ze niet op haar kamer blijft zitten: “Ik wol rûnom op ’en paad wêze yn ’e gemeente. It hiele jier troch. Mar ek mei dizze nijjiersresepsje. Dy is fan no ôf alle jierren yn in oare ‘village’ (doarp of stêd). Graach hear ik dit jier yn hokker plak dat wêze moat yn 2020 en wêrom.”

Die gelegenheid krijgt Koudum meteen al op 11 januari. Dorpsbelangen Koudum zal laten zien waar Koudum trots op is en tegelijk ook punten van zorg delen. Dorpsbelangen zal op 11 januari met burgemeester De Vries een rondrit door het dorp maken en de wil de burgemeester daarmee een warm welkom heten. De inwoners van Koudum wordt daarom ook gevraagd om de vlag die ochtend uit te hangen.

Ook wil Dorpsbelangen de burgemeester graag iets meegeven. Bij deze een oproep aan de Koudumer ondernemers en/of verenigingen om hier een bijdrage aan te leveren. Dit kan in de vorm van een flyer, lekkernij of kleine attentie zijn, ter promotie van je bedrijf of vereniging. Graag inleveren vóór 10 januari bij Nienke Dijkstra, Nieuweweg 5.