In
Wanneer:
27 oktober 2021 @ 20:00
2021-10-27T20:00:00+02:00
2021-10-27T20:15:00+02:00
Waar:
De Klink
Kosten:
Gratis
Contact:
Dorpsbelangen Koudum
Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Koudum @ De Klink

Op woensdagavond 27 oktober (en dus niet donderdag 27 oktober) vindt de Algemene Ledenvergadering plaats van Dorpsbelangen Koudum. Op het programma staan de volgende agendapunten;

1 Opening en vaststelling agenda

2 Mededelingen + inventarisatie rondvraag

3 Notulen Algemene ledenvergadering 14 maart 2019 (Te vinden op www.koudum.nl of op te vragen via dbkoudum@gmail.com)

4 Diverse verslagen
a) Jaarverslagen 2019/2020 (in te zien via www.koudum.nl of op te vragen via dbkoudum@gmail.com)
b) Financieel verslag
c) Verslag kascommissie
d) Vragen n.a.v. de jaarverslagen van:
– Bulte Nijs / Speeltuincommissie / Vrienden van Molen De Vlijt / Centrium
(deze jaarverslagen zijn in te zien via www.koudum.nl of op te vragen via dbkoudum@gmail.com)

5 Voorstel tot verhoging van het postabonnement van €27,- naar €32,- en voorstel tot verhoging van de losse nummers, die verkrijgbaar zijn bij Boekhandel Muizelaar, van €1,75 naar €2,- (reeds doorgevoerd per 1 jan 2021).

6 Bestuursverkiezing
In 2020 zijn voorzitter Bas Oosterbaan en algemeen bestuurslid Gerben Brouwer afgetreden. We hebben via Bulte Nijs, Facebook en koudum.nl gecommuniceerd dat Teunis Vonk (april 2019), Klaas Damstra (mei 2020) en Janna Stellingwerf (juni 2020) zijn toegetreden tot het bestuur. Bezwaar tegen deze kandidaatstelling kon voor einde jaar 2020 worden ingediend maar hier is geen reactie op gekomen. In april 2021 is algemeen bestuurslid Wieneke Riemersma afgetreden. Wij stellen Saskia Faber voor als nieuw bestuurslid. We vragen de leden om hiermee akkoord te gaan, bezwaar kan uiterlijk een dag voor de vergadering bij de voorzitter kenbaar worden gemaakt.

7 Rondvraag behandelen

PAUZE

8 Dorpsvisie Koudum 2025, wat waren de ideeën en wat is hiervan inmiddels gerealiseerd?

9 Team Promotie Koudum; door Willeke van der Wal.

10 Sluiting