In Geen categorie

Op dinsdag 6 maart aanstaande wordt gestart met groot onderhoud aan bomen en struiken van woonzorgcentrum De Finke. Het gaat om 20-25 bomen in de buurt van de Slaperdijk, en aan de kant van de Finkewei. Ook worden losse bomen in de tuin verwijderd. Er wordt maximaal twee weken gewerkt aan het grote onderhoud.

Ondanks dat we zoveel mogelijk rekening met u proberen te houden, is enig lawaai-overlast helaas niet te voorkomen. Het rooien van de bomen zijn de eerste voorzichtige voorbereidingen voor de nieuwe Finke.

De bomen met nesten blijven voorlopig staan. We gaan eerst uitzoeken welke vogels allemaal actief zijn rondom de Finke. Ook onderzoeken we of er vleermuizen aanwezig zijn. Dan kunnen we dit meenemen in het plan voor de tuin van de nieuwe Finke.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rommy Geerlings, teamleider facilitair van De Finke, 0514 521715