In Geen categorie

Organisten van de Martinikerk in Koudum zijn volhouders. Nog geen twee jaar geleden werd Gosse Jongsma in het zonnetje gezet omdat hij 50 jaar het orgel bespeelde. Deze week werd Geeske Buma (69) in klein gezelschap gehuldigd voor het feit dat zij al 50 jaar organist is in Koudum en omgeving. Vanwege corona kon dit niet plaatsvinden in de Martinikerk, want er was geen dienst. Aanvankelijk lag het in de planning om in het voorjaar, tijdens de paasdienst, stil te staan bij het jubileum, dat is verplaatst naar zondag.

Voorzitter Hans Karper van de protestantse gemeente van Koudum feliciteerde Geeske namens de gemeente en overhandigde haar een oorkonde en een gouden insigne met briljant.

De muzikale carrière van de jubilaris begon op zevenjarige leeftijd, toen ze haar eerste orgellessen kreeg. Na vier jaar kwam de muziekschool in Koudum en ging ze op pianoles waar ze, na nog zes jaar les, de laatste examens deed. Op latere leeftijd volgde Geeske nog privé kerkorgellessen. Haar vader dirigeerde verschillende koren en dus heeft ze de muzikaliteit niet van een vreemde.

Vanaf 1970 was ze al vaste organist van de Gereformeerde kerk en vanaf 1979 draaide ze ook volop mee bij de Nederlands Hervormde kerk. Vaak had ze ook nog leerlingen onder haar hoede en was dan hun persoonlijke coach. Na de fusie is ze vaste organist bij de Protestantse Gemeente in Koudum.

Geeske is ook al vanaf 1987 muzikaal begeleider van zanggroep Majim uit Koudum en speelt elke repetitie mee op piano en bij optredens samen met een combo. Daarnaast is ze vaste organist bij diensten in verzorgingshuis de Finke te Koudum, begeleidt op piano de zang bij de soos, en is invalorganist bij andere gemeenten in de regio.

Foto: René Spijkerman