In vetzavot

VETZAVOT NIEUWS. (252)

Koudum, 09 november 2019. WEDSTRIJDNUMMER 07 (952),36e seizoen, donderdagavond 07 november 2019.

BLAUW WEET WEER WAT WINNEN IS!

Meer dan 2000 jaar geleden kwamen de “Wijzen uit het Oosten”. Bij VETZAVOT komt er één wijze  van de Westeweg! Scheidsrechter Sietse Abma! Na de commotie, vorige week, over de samenstelling van de beide teams, keek iedereen, vooral zij die een blauw shirt droegen, naar de s.r. Zou hij aan hun bede, om de teams te wijzigen, gehoor geven? Nee dus. Wel met een belofte om in de rust een herverdeling te overwegen. Dus, gingen beide teams in dezelfde samenstelling als vorige week de strijd aan. Immers, de enige spelregel die VETZAVOT kent, de scheidsrechter beslist, werd in praktijk gebracht. Wat bleek? Er ontstond een totaal andere wedstrijd dan vorige week. Het blauwe team opereerde nu als een echt hecht team, met regisseur Wicher in de hoofdrol. Hendrik had als taak de topscorer van VETZAVOT, Alle Kampen, aan banden te leggen. Albert moest Pieter het spelen onmogelijk maken en Jan stond beide mandekkers bij en zo nodig  keeper Eelke. En, bij noodsituaties assisteerden Wicher en Auke. Toch bleek het witte team uitstekend te kunnen omgaan met de gewijzigde tactiek van blauw. Zij verschenen meerdere malen manmachtig voor de veste van Eelke. Zonder resultaat overigens. Halverwege de eerste helft was het Wicher die met een venijnig schot doelwachter Sietze v.d. Wal passeerde. 1-0 voor blauw. Sietze verklaarde naderhand dat het schot heel hard moet zijn geweest want hij had geen bal gezien! Bij de schermutselingen voor het blauwe doel, gelukte het Pieter om zijn eerste treffer van het seizoen te scoren. De strijd was zo intensief dat de allereerste roep om pauze door de s.r  werd gehonoreerd. Na de rust vond de s.r. het niet nodig om de samenstelling te veranderen. Beide teams gingen nu vol voor de overwinning. Kansen over en weer, maar vooralsnog bleven de beide keepers baas in eigen huis. Totdat het blauwe team de allermooiste aanval van de avond uitvoerde, met als eindstation Auke. Hij rondde koelbloedig af. 2-1 voor blauw. In de laatste fase van de wedstrijd gingen beide teams tot het uiterste. Niet alleen de voeten, ook alle andere lichamelijke onderdelen werden in de strijd geworpen. In een man tegen man gevecht tussen Gerrit en Auke, belande het standbeen van Auke op de bal waarop hij gestrekt ter aarde stortte. Gelukkig zonder ernstige gevolgen. Toen de klok aangaf dat de wedstrijdduur verstreken was, gaf de s.r. daar gehoor aan en blies het eindsignaal. Een overwinning voor het blauwe team: 2-1!!

NAZIT.

De nazit verliep zonder strijd. Iedereen gunde de mede- en tegenstander zijn hapje en drankje. Het incidentje tijdens de wedstrijd waarbij Gerrit eventjes in verwarring was gebracht kreeg enige aandacht. Gerrit wist eventjes, toen een jonge dame iets zocht in de materiaalberging, niet of hij de bal via een intrap of een vrije trap in het spel moest brengen. Aanwijzingen van de s.r. begreep hij niet. Misschien, heel misschien was de aanwezigheid van de dame daar debet aan.

SPREUK VAN DE WEEK.

Doe nooit vandaag waar je morgen evenmin zin in hebt.                                                                           ©jt