In Column, Cultureel, Geen categorie

Hartenkreet van Rob Goedhart, inwoner van Koudum

Onlangs ontving ik het digitale fotoboek over het afgelopenjaar, waarin Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa was. Een werkelijk prachtig overzicht van werkelijk prachtige (grote) evenementen.

Toch mis ik iets. Toen Leeuwarden meedong naar de plek als culturele hoofdstad van Europa werd gezegd dat het niet alleen om Leeuwarden zou gaan, maar om heel Fryslân. En dat de activiteiten (ook) vanuit de mienskip zouden moeten komen. Volgens mij zijn er dan ook in heel Fryslân kleinschalige evenementen geweest die niet of nauwelijks aandacht hebben gekregen. En soms ook de financiële steun ontbeerden.

Voor de grote evenementen zal ongetwijfeld heel veel geld geïnvesteerd zijn. Hopelijk ook voldoende opbrengsten. Uit eigen ervaring weet ik dat voor het verzorgen van een evenement (in dit geval Jazzy Koudum) het trekken en sleuren was wat betreft geld en aandacht. Het is uiteindelijk een hele leuke dag geworden. Met – wat mij betreft – als een van de hoogtepunten het optreden van de Dixieland Crackerjacks in verzorgingshuis De Finke. Tot groot plezier van de bewoners en verzorgers. Deze bewoners komen nauwelijks meer het huis uit. Laat staan dat ze in Leeuwarden komen.

Ik begreep dat de organisatie van LF 2018 al bezig is met de erfenis van 2018: nieuwe culturele evenementen in 2019 (en verder). Prachtig! Maar ik roep alle stakeholders op om meer oog te krijgen voor kleinschalige evenementen. Je kunt een miljoen investeren in een groot project. Maar ga eens na hoeveel kleinschalige evenementen (verspreid over heel Fryslân) je met dat geld kan steunen voor de eigen bewoners van Fryslân en de toeristen. En met name om die evenementen te brengen naar hen die niet (meer) in staat zijn om naar evenementen toe te gaan.

Dixieland Crackerjacks in De Finke tijdens Jazzy Koudum 2018